Registrácia opráv

Na tejto podstránke umožňujeme našim klientom predregistrovať si opravu výrobku, čím zákazník alebo predajňa získa nasledovné výhody spojené s vykonaním opravy Vašej zákazky:

  • bezplatný transport záručných reklamácií medzi predajňou a servisom
  • bezplatný transport záručných reklamácií do 10kg medzi zákazníkom mimo BA kraja a servisom
  • bezplatný transport záručných TV LCD od 40´v Bratislave
  • cenovo výhodný obojsmerný transport pozáručných zákaziek do 10kg za 10,-€ s DPH
  • vytlačený registračný formulár obsahuje pre predajňu náležitosti reklam. listu
  • vytlačený registračný formulár obsahuje kód, pomocou ktorého môže predajňa alebo zákazník sledovať na našom webe stav Vašej zákazky
Meno
Heslo